Salg af lodsedler til jul

Vær opmærksom på, at du som medlem af Stavtrup Badminton, forpligter dig til at deltage i vores årlige salg af lodsedler. Overskuddet går direkte til klubbens aktiviteter og du forpligter dig til at sælge det antal udleverede lodsedler indenfor den angivne tidsfrist.